Onze tarieven zijn gebaseerd op het aantal woorden in de doeltaal, dat wil zeggen de taal waarin u, als klant, het document geleverd krijgt van ons.

Wanneer u de tekst elektronisch in een tekstverwerkingsprogramma aan ons aanlevert, wordt het aantal woorden door middel van de elektronische woordtelling van het betreffende programma vastgesteld.

Wanneer u ons het document op papier (d.w.z. per fax of post) of ingescand toestuurt – wat bij te beëdigen vertalingen vaak het geval is – dan zullen wij het aantal woorden handmatig vaststellen of inschatten.

Tarieven per 1 januari 2017.
Onderstaande bedragen gelden voor vertalingen van gemiddelde moeilijkheidgraad. Indien de vertalingen een hogere moeilijkheidsgraad hebben, kan de woordprijs navenant worden aangepast.

Vertalingen, per woord € 0.21

Beëdigde vertalingen, per woord € 0.25

Vertalingen, uurtarief € 75,00

Minimumtarief per opdracht € 65,00

Spoedopdrachten en/of avondwerk + 50 %

Nacht- en/of weekendwerk + 100 %
Alle tarieven zijn exclusief eventuele reis-  (€ 0,35 per km, of trein 1ste klasse) en/of verblijfskosten.
Betaling op factuur binnen 21 dagen na voltooiing werkzaamheden, c.q. aflevering vertaling.
Kleine particuliere opdrachten: 50 % vooruitbetaling, 50 % bij aflevering. Woorden worden geteld in de doeltaal met behulp van het desbetreffende softwareprogramma.
Het uurtarief voor vertalingen is – in overleg met de opdrachtgever – van toepassing op opdrachten waar het niet mogelijk of moeilijk is om woorden te tellen, of in die gevallen waar dit voordeliger is voor de opdrachtgever.
Spoedopdrachten zijn opdrachten die dezelfde dag af moeten.
Avondwerk betreft opdrachten waaraan tussen 18.00 – 24.00 uur gewerkt moet worden.
Nacht- en/of weekendwerk betreft opdrachten waaraan ofwel tussen 24.00 – 08.00 uur, ofwel op zaterdag of zon- en feestdagen gewerkt moet worden.
Vertalingen kunnen zonder extra kosten op papier, cd-rom en/of via e-mail aangeleverd en afgeleverd worden.