Wij zijn een jong bureau dat kwaliteitsvertalingen levert tegen een redelijke prijs en binnen een redelijk tijdsbestek.Wij verzorgen graag uw vertalingen Spaans-Nederlands en Engels-Nederlands.
Bij onze vertalingen hanteren wij het moedertaalprincipe. D.w.z. dat de taal waarin vertaald wordt, de moedertaal van de vertaler moet zijn.
Onze specialisatie is literair vertalen, maar ook voor vertalingen uit andere vakgebieden kunt u bij ons terecht. Daarnaast kunnen wij ook beëdigde vertalingen aan u leveren. Wij werken  alleen met universitair geschoolde vertalers.

Onze werkwijze is als volgt: Nadat wij uw vertaalverzoek hebben ontvangen, wordt deze geanalyseerd. Wij gaan uit van gemiddeld 1300 woorden per vertaler per dag, afhankelijk van onder andere de moeilijkheidsgraad van de tekst, het bestandsformaat, de talencombinatie en eventueel ook de inzet van vertaaltools. Op basis van hiervan wordt bezien welke levertijd kan worden aangeboden. Levertijden worden natuurlijk altijd in overleg met u vastgesteld en waar mogelijk aangepast aan uw wensen. De ontvangst van uw aanvraag wordt na binnenkomst z.s.m. aan u bevestigd en u mag binnen één werkdag een reactie, dan wel een offerte onzerzijds verwachten.

Wij nemen bij elke opdracht contact met u op om de levertijd te bevestigen en om eventueel de opdracht door te spreken. De vertaler die uw opdracht gaat uitvoeren is altijd een native speaker van de doeltaal.

Om de uniformiteit van eventuele herhaalopdrachten te waarborgen slaan wij al uw vertalingen op in een database, waardoor wij zicht houden op de in uw geval gebruikte stijl en terminologie. Natuurlijk kunt u ook zelf een bestand aanleveren waarop u uw voorkeuren en eventueel de te gebruiken terminologie kenbaar kunt maken. Ook moet bekend zijn voor welke doelgroep de vertaling gemaakt dient te worden, zodat de terminologie en de stijl daarop aansluiten.

Elders op deze site kunt u onze tarieven bekijken en/of een offerte opvragen.
U kunt uw te vertalen teksten inzenden d.m.v. email, fax of per post.